Uchwała Nr LII/674/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Pobierz projekt programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


Program to podstawowy dokument określający zasady współpracy miasta z sektorem pozarządowym, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego. Celem Programu jest budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy Miastem Piła a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
Podstawą tworzenia Programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Kto może zgłosić propozycje zmian do zapisów projektu Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok?
Wszystkie działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co dalej?
Zebrane uwagi do projektu Programu współpracy wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta Piły www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Zgłaszający uwagi, po zakończeniu konsultacji, otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do zgłoszonych uwag.
Projekt Programu, po konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu „Decydujmy razem” oraz po uzupełnieniu o planowaną wysokość środków na realizację Programu, przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.
W październiku Prezydent Miasta Piły przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Tutaj można zapoznać się z dokumentem
Projekt Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Termin zgłaszania uwag
Od 11 lipca do 10 sierpnia 2014 roku.

W jaki sposób można zgłosić uwagi?
Należy wypełnić formularz, który można pobrać w Urzędzie Miasta Piły w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia), ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając formularz bezpośrednio na stronie.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła, lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Pytania, wątpliwości
tel. +48 67 2104221, +48 67 2104211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok"

Zarządzenie Nr 1185(233)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu "Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok" oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły

Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Odsłony: 5746

Wieści


9 sierpnia 2021

Koncepcja parku rekreacyjnego na Osiedlu…

Koncepcja parku rekreacyjnego zawiera elementy placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Konce...

Czytaj więcej

30 lipca 2021

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

24 listopada 2020

Parking przy ul. Wyspiańskiego. Zaprasza…

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z budową parkingu...

Czytaj więcej

18 września 2020

Przebudowa ulicy Wysokiej - konsultacje

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z przebudową ul. ...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 sierpnia 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zm...

Czytaj więcej

29 lipca 2020

Zgłoś pomysł do projektu "Miasto Pi…

Mieszkańcu Piły, przedstawicielu organizacji pozarządowej działającej na terenie naszego miasta lub ...

Czytaj więcej

24 lipca 2020

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

2 lipca 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zmian...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Koronawirus a lokalna gospodarka - ankie…

Przedsiębiorco! 10 mln euro - taką kwotę Miasto Piła ma szansę zdobyć na projekty rozwojowe i społe...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Decyduj o wizji i przyszłości Miasta - a…

Młodzi Mieszkańcy Piły! Miasto Piła ma szanse na zdobycie 10 mln euro na realizację projektów rozwo...

Czytaj więcej

12 grudnia 2019

Projekty wybrane – budżet obywatelski 20…

11 grudnia 2019 r. prezydent Piotr Głowski zaprezentował listę 22 zadań, jakie pilanie wybrali w teg...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem