Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Przygotowano wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych, które mają być realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.
 
Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły, na stronach www.konsultacjespoleczne.pila.pl i wwww.pila.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców mogą zgłaszać do 21 sierpnia 2020 r. propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Zgłoszenie można przesłać na formularzu dostępnym na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl poprzez:
lub
- pobranie formularza, wypełnienie i złożenie bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły – skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, plac Staszica 10, 64-920 Piła

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta
 
Do pobrania:
Więcej informacji
Odsłony: 688