Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 
Na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów Urzędu Miasta Piły oraz miejskich jednostek organizacyjnych przygotowano wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych, zaplanowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2020 r.
 
Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły, na stronach www.konsultacjespoleczne.pila.pl i wwww.pila.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców mogą zgłaszać do 23 sierpnia 2019 r. propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
 
Zgłoszenie można przesłać na formularzu dostępnym na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl poprzez:
lub
- pobranie formularza, wypełnienie i złożenie osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (parter, pokój nr 7A) lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, pl. Staszica 10, 64-920 Piła
 

Do pobrania:
 
Odsłony: 1188