Lista zadań wybranych do konsultacji


Numer zadania
na liście
Zakres zadania Osiedle Szacunkowy koszt
/zł/
1 Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej Gładyszewo 300 000
2 Budowa chodników przy ul. Małej i Drzymały Górne 300 000
3 Budowa ciągu pieszego z oświetleniem i przejściami dla pieszych na ul. Szybowników wraz z zagospodarowaniem zieleni Górne 300 000
4 Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym Górne 300 000
5 Przebudowa chodników przy ul. Konarskiego Górne 200 000
6 Budowa chodnika przy ul. Asnyka Górne 300 000
7 Przebudowa chodnika i budowa elementów bezpieczeństwa ruchu przy ul. Trentowskiego Górne 180 000
8 Wykonanie na pl. Lotnictwa obelisku/głazu z tablicą upamiętniającego poległych lotników z Piły Górne 50 000
9 Przebudowa chodników przy ul. Kondratowicza Górne 200 000
10 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego Górne 150 000
11 Chodniki i zatoki autobusowe wzdłuż ul. Wyspiańskiego, od sklepu Żabka do skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ul. Mickiewicza Górne 150 000
12 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Wyspiańskiego 4 ABC Górne 150 000
13 Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja przy Przedszkolu nr 12 i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych Górne 80 000
14 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul. Trentowskiego Górne 40 000
15 Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem - Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza Górne 250 000
16 Przebudowa chodnika przy ul. Walecznych Górne 100 000
17 Przebudowa chodnika przy ul. Władysława IV Górne 80 000
18 Uzupełnienie koszy betonowych na śmieci przy urządzeniach siłowni nr 2, 3, 4, 5, 7 w parku przy ul. Ceglanej Górne 8 000
19 Montaż 3 szt. progów zwalniających na ul. Armii Ludowej Górne 12 000
20 Budowa parkingu przy al. Wojska Polskiego 54 Górne 300 000
21 Likwidacja fontanny, dokończenie przebudowy terenu przy ul. Matwiejewa od strony Placu Lotnictwa i parkingu zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Górne 300 000
22 Mała architektura przy wjeździe na parking do kościoła przy ul. Salezjańskiej – Złotej Górne 6 000
23 Budowa barier drogowych U-12A i odnowienie znaków poziomych przy ul. Żeromskiego – Słowackiego Górne 30 000
24 Budowa oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej Górne 250 000
25 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego-Wyszyńskiego-Wyspiańskiego-Orzeszkowej dz. 993/4- utwardzenie terenu z dojazdem do budynków mieszkalnych 19-33, uporządkowanie zieleni, oświetlenie i budowa przejścia dla pieszych w obszarze drzew, montaż na trawniku urządzeń do street workout'u Górne 240 000
26 Budowa parkingu przed ZS i PCE przy ul. Ceglanej Górne 300 000
27 Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego od ogrodzenia Szkoły Podstawowej do ul. Wyszyńskiego Górne 200 000
28 Budowa oświetlenia - dukt leśny od ulicy Mickiewicza do ulicy Długosza   120 000
29 Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa-Grunwaldzkiej dz. 1402/1 Górne 120 000
30 Przebudowa wejścia/wjazdu na stadion MOSiR od strony ul. Żeromskiego Górne 70 000
31 Budowa oświetlenia przy ul. Krzywej i Długosza Górne 150 000
32 Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu nr 13 przy ul. Kraszewskiego Górne 50 000
33 Oświetlenie ciągu komunikacyjnego od ul. Mickiewicza 135 do przystanku autobusowego Górne 80 000
34 Wjazd do Przedszkola nr 18 przy ul. Reymonta Górne 100 000
35 Przebudowa chodnika jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia do ul. Łącznej Jadwiżyn 150 000
36 Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC Jadwiżyn 300 000
37 Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od skrzyżowania z ul. Łączną do al. Wyzwolenia Jadwiżyn 150 000
38 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego i ul. Śniadeckich Jadwiżyn 130 000
39 Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Parkowej Koszyce 300 000
40 Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Kasztelańskiej-Staropolskiej-Wenedów Koszyce 100 000
41 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną z ul. Kazimierza Wielkiego Koszyce 140 000
42 Ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kazimierza Wielkiego, na przystanku pomiędzy ul. Wenedów i Światowida Koszyce 10 000
43 Zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci na terenach nad rzeką Gwdą Koszyce 10 000
44 Uzupełnienie o nowe urządzenia placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej Koszyce 50 000
45 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul. Kazimierza Wielkiego Koszyce 300 000
46 Siłownia zewnętrzna nad rzeką Gwdą Koszyce 60 000
47 Oświetlenie chodnika i drogi rowerowej od kortów Mario do mostu Koszyce 75 000
48 Budowa placu zabaw i ćwiczeń dla psów nad rzeką na osiedlu Koszyce Koszyce 80 000
49 Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej Koszyce 300 000
50 Oświetlenie ul. Jastrzębiej Motylewo 200 000
51 Oświetlenie ul. Kukułczej Motylewo 110 000
52 Uzupełnienie zagospodarowania terenu pod funkcje rekreacyjno - sportowe (koszykówka, siłownia, inne) przy ul. Sowiej Motylewo 150 000
53 Budowa oświetlenia przy ul. Łabędziej Motylewo 260 000
54 Oświetlenie ścieżki rowerowej, budowa chodnika, ławeczki, kosze na śmieci przy ul. Kossaka - odcinek po prawej stronie, za torami do drogi krajowej nr 10 Podlasie 50 000
55 Montaż progu zwalniającego na ul. Wybickiego Podlasie 4 500
56 Doświetlenie chodnika łączącego ul. Bydgoską z ul. Lipową – 2 punkty Podlasie 40 000
57 Utwardzenie drogi przy ul. Korczaka 146-148 Podlasie 250 000
58 Budowa siłowni przy ul. Rodakowskiego Podlasie 70 000
59 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12 Podlasie 100 000
60 Remont chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela Podlasie 140 000
61 Ustawienie ławek, wykonanie chodnika, montaż pojemników na odpady w parku przy placu zabaw przy ul. Wieniawskiego Podlasie 80 000
62 Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw, chodnik na przejściu od Lelewela 80 do Rodakowskiego Podlasie 100 000
63 Budowa ciągu pieszego, oznaczenie przejść dla pieszych i wykonanie zieleni przy ul. Radosnej Staszyce 300 000
64 Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kolejowej Staszyce 90 000
65 Budowa chodnika przy ul. Rogozińskiej działki 405, 406, 407, 408, 426 Staszyce 300 000
66 Budowa chodnika przy ul. Krótkiej Staszyce 200 000
67 Modernizacja ulicy i utwardzenie sięgaczy przy ul. Gnieźnieńskiej Staszyce 300 000
68 Budowa placu zabaw, w sąsiedztwie istniejących boisk sportowych w rejonie ul. Cichej – Miedzianej Staszyce 150 000
69 Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej – Zamenhofa Staszyce 300 000
70 Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Brzozowej-Osiedlowej-Wiosny Ludów-Trzcianeckiej Staszyce 150 000
71 Wybrukowanie placu dla posesji Grodzka 6,8,10,12, i 14 Staszyce 150 000
72 Budowa placu zabaw przy ul. Motylewskiej w rejonie hotelu Medyk Staszyce 70 000
73 Ustawienie słupa ogłoszeniowego dla mieszkańców Piły w celu zamieszczania ogłoszeń (ul. Piłsudskiego – al. Piastów) Śródmieście 10 000
74 Budowa chodników, przejść dla pieszych oraz oznaczenie przejść dla pieszych na ul. Matejki pomiędzy ul. Paderewskiego i Chopina Śródmieście 300 000
75 Budowa ciągu pieszego przy ul. Drygasa, na wysokości sklepu Media Expert do pl. 9 Maja Śródmieście 150 000
76 Budowa pitników przy ścieżce rowerowej wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej, na ul. Śródmiejskiej, 14 Lutego, w parku miejskim, parku na wyspie, pl. Zwycięstwa Śródmieście 150 000
77 Montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. 1 Maja Śródmieście 50 000
78 Budowa street workout parku w centrum miasta Śródmieście 60 000
79 Przebudowa chodnika przy ul. Niemcewicza Śródmieście 110 000
80 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Domańskiego Śródmieście 40 000
81 Przebudowa chodnika i nasadzenia krzewów na skwerze przy ul. Piekarskiej – Wodnej – al. Niepodległości Śródmieście 150 000
82 Wytyczenie kontrapasa dla rowerów na ul. Piekarskiej Śródmieście 50 000
83 Oświetlenie ul. Chopina, od al. Wojska Polskiego w kierunku schodów przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Matejki (tylne ogrodzenie MWiK) Śródmieście 55 000
84 Przebudowa chodników przy ul. Sikorskiego oraz budowa parkingu naprzeciw Wyższej Szkoły Biznesu Śródmieście 300 000
85 Utworzenie stanowiska w Urzędzie Miasta Piły dla dla osób niewidomych i niedowidzących wyposażonego w powiększalnik stacjonarny Śródmieście 10 000
86 Budowa parkingu przy ul. Kujawskiej-Ogińskiego Śródmieście 240 000
87 Budowa parkingu z wjazdem i modernizacja ciągu pieszego przy ul. Kilińskiego od skrzyżowania przy WSB do skrzyżowania z ul. Bohaterów Stalingradu Śródmieście 290 000
88 Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej – mini park, skwer rekreacyjny Śródmieście 300 000
89 Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych - Wnętrze obszaru pomiędzy ul. Budowlanych- ul.Wodną- al. Jana Pawła II - ul.Piekarską Śródmieście 300 000
90 Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej Śródmieście 250 000
91 Przebudowa chodnika łączącego ul. Witosa z ul. Browarną Zamość 50 000
92 Przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Zygmunta Starego z Walki Młodych, w kierunku ul. Śmiłowskiej Zamość 195 000
93 Budowa placu zabaw przy ul. Węglowej Zamość 80 000
94 Remont chodnika przy ul. Walki Młodych 8 AE- Walki Młodych 10 AC Zamość 75 000
95 Przebudowa chodników i wjazdu przy ul. Komuny Paryskiej Zamość 200 000
96 Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej Zamość 280 000
97 Uporządkowanie terenu przy ul. Bydgoskiej 5-7a Zamość 50 000
98 Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Bydgoskiej 51 Zamość 300 000
99 Uporządkowanie terenu i budowa parkingu z polbruku przy ul. Ludowej – Wawelskiej Zamość 300 000
100 Budowa parkingu za budynkiem Sądu przy al. Powstańców Wlkp. 79 Zamość 300 000
101 Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Osiedla: Górne, Jadwiżyn, Koszyce, Śródmieście 120 000
SZACOWANY KOSZT ŁĄCZNIE 15 950 500
Odsłony: 6840

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem