UE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 11 października 2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 742(311)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji interesariuszy rewitalizacji1 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20.10.2016 r. do dnia 18.11.2016 r., w formie:
 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji; wypełniony formularz można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
 2. ankiety, w terminie trwania konsultacji; ankietę można wypełnić on-line lub przesłać papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
 3. otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji; termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej www.pila.pl, portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.
Konsultowany projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich, w pokoju nr 334 (III p.), w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Piły.

Wersja elektroniczna konsultowanego projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły www.pila.pl,w zakładce "Rewitalizacja", w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pila.pl oraz na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl w zakładce "Konsultacje".

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
 1. zgłoszone po terminie konsultacji,
 2. nie zawierające informacji o zgłaszającym, w przypadku formularza zgłaszania uwag,
 3. złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag oraz kwestionariuszu ankiety, z wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Piły został wyznaczony na podstawie wieloaspektowej diagnozy miasta. Dokument pn. "Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Pile" zostanie udostępniony jako materiał informacyjny wraz z konsultowanym projektem uchwały.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, w terminie do 21 dni od daty ich zakończenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta


Pliki do pobrania:
 1. Zarządzenie Nr 742(311)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 2. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 4. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 5. Formularz zgłaszania uwag
 6. Ankieta
 7. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Pile

1 - Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu
Odsłony: 2502

Wieści


30 grudnia 2022

Piła Smart City. Zapraszamy do konsultac…

Miasto Piła przystąpiło do opracowania planu działań dla rozwoju smart city. Aby plan odpowiadał w n...

Czytaj więcej

6 grudnia 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii…

Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 2010(581)22 z dnia 5 grudnia 2022 r. ogłasza przeprowadzenie k...

Czytaj więcej

24 października 2022

Przystąpienie do sporządzenia miejscoweg…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

19 października 2022

Konsultacje społeczne projektu "Str…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Teryt...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2022

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

21 czerwca 2022

Oceń pilskie konsultacje społeczne

Gmina Piła od lat prowadzi konsultacje społeczne, w których pytamy mieszkańców o opinię dotyczącą po...

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

Kierunki działań rewitalizacji dla miast…

Ankieta jest jedną z form konsultacji aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Piły. ...

Czytaj więcej

27 maja 2022

Wypełnij ankietę! Strategia Zintegrowany…

Gmina Piła przystąpiła do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego ...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem